לא ידוע פירוט s אודות פיצויי פיטורים

לישוב חקלאי – מישוב שאינו חקלאי, או לישוב באזור פיתוח מישוב שאינו באזור פיתוח,

פתיחת חברהרישום חברהשותפות עסקיתתקנון לחברהכניסה לפורוםייעוץ משפטי

מעסיקים רשאים לכרות הסכמי פיצויי פיטורים עם עובדים מעבר לתנאים ולנוסחת החישוב הקבועים בחוק, אך לא פחות מהם. זה קורה בעיקר בהסכמי שכר עם מנהלים בכירים לתפקידים מיוחדים.

השכר שישמש בסיס לחישוב פיצויי פיטורים יחושב על פי ההוראות שבהסכם הקיבוצי החל על המעביד והעובד ולפי המשכורת האחרונה

בענף העבודה שאין בו הסכם קיבוצי, רשאי בית הדין האזורי לעבודה לקבוע שפיטוריו של עובד

בכל מקרה, על מנת לבצע חישוב של הסכום הכספי המגיע לך כפיצוי, לאחר ובעקבות פיטורים, מומלץ לפנות אל עורך דין ולא לעשות שימוש במחשבון או כללים כתובים, שיכולים להשתנות ולהטעות שלא לצורך.

חופשה או פגרה בשכר שניתנו לעובד על פי חוק או בהסכמת המעסיק;

אפליה על רקע גילפיטורים על רקע גילפיצויים על רקע אפלייה

דמי חגיםזכויות בחג הפסחעובד שעתי ועובד יומיתשובות לשאלות שלך!תשלום על עבודה בחגכניסה לפורוםייעוץ משפטי

חשוב: לזכויות ומידע נוסף HERE בנושאים אחרים הקשורים בתעסוקה, בקרו בפורטל התעסוקה

כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים ואין פיטורים כאלה פוגעים בזכות הפיצויים.

לענין חוק זה יראו כפיטורים התפטרות של עובד עקב העתקת מקום מגוריו –

בסיוע משרד המשפטים ומטה THE WEBSITE ישראל דיגיטלית במערך הדיגיטל הלאומי

המעביד התחלף?ערבות המעסיק החדשרצף הזכויות בעבודהכניסה לפורוםייעוץ משפטי

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *